Privacy Policy

Privacy Policy

White Cloudz B.V., gevestigd op Keizergracht 520-H, 1017 EK Amsterdam.

Wij respecteren de privacy van onze website- en socialmediabezoekers. En onze klanten. Wij bewaren en verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel, waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de AVG (GDPR). Voorbeeld: bij het afleveren van een bestelling en het betalen van de factuur worden jouw adres- en factuurgegevens dus enkel hiervoor gebruikt.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van White CLoudz BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 28/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens van jou door ons worden verzameld, waarvoor we deze gegevens gebruiken en met wie en onder welke voorwaarden we ze eventueel delen. Ook leggen wij aan u uit hoe wij jouw gegevens opslaan, hoe wij deze tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt over de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Over ons

De website www.magicpillow.com wordt beheerd door White CLoudz BV. White Cloudz BV is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Onze gegevens zijn:

White Cloudz BV
Keizersgracht 520-H
1017 EK Amsterdam

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer jij je online aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ons contactformulier invult, een offerte aanvraagt, een bestelling plaatst of andere aanvragen doet voor een van onze diensten of producten, vragen we je om gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Woonplaats
 • KvK-nummer
 • Geslacht
 • IP-adres
 • Gebruikersnaam

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Waarom slaan we je gegevens op?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Om te reageren, nadat je een (contact)formulier hebt ingevuld
 • Voor het analyseren van statistieken en trends in het bezoekgedrag op onze website
 • Om jou een offerte te doen en deze toe te sturen
 • Voor de uitvoering van de bestelling en de service daaromheen

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Onze website is ontwikkeld met de software van Shopware. Voor onze webhosting kozen wij voor Hostnet. Persoonsgegevens die je voor de uitvoering van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Hostnet heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technisch) te ondersteunen. Zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Hostnet is op basis van de overeenkomst, die wij met hen sloten, verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Meer informatie over het privacybeleid van Hostnet B.V. vind je  hier.


In voorkomende gevallen kan Sublime Sleep op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van eventuele advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van Consuwijzer.

Google Analytics:

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Social Media:

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de helpfunctie van je browser om te achterhalen hoe je dit doet.
Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links

Op onze website tref je links naar externe websites aan. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten whitecloudz.nl. Deze externe websites maken mogelijk ook gebruik van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor wij ze ontvingen.

Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, verwijderen we je persoonsgegevens binnen 3 maanden definitief uit het systeem.

De gegevens die je meestuurde met het contactformulier gebruiken wij alleen om antwoord te geven op je bericht en verwijderen wij op jouw verzoek binnen 30 dagen.

De gegevens in ons CRM-systeem en boekhoudsysteem bewaren we ten minste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.

Bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken (= bewaren en gebruiken) van je gegevens in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóórdat je deze toestemming introk.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Zijn jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant, stuur ons dan een schriftelijk verzoek om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je het recht op het verwijderen van jouw persoonsgegevens, het recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van (of het overdraagbaar maken) van jouw gegevens. Ook dit verzoek je schriftelijk aan ons.

Onder ‘een schriftelijk verzoek’ valt ook een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons mailen via info@magicpillow.com.

Wijzigingen

Wij hebben het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op een aangekondigd tijdstip.