Disclaimer

Disclaimer

De disclaimer van www.hoofdkussen.com is beschikbaar gesteld door Sublime Sleep. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis, zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sublime Sleep is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom ligt bij Sublime Sleep.

Juistheid op deze site

Indien van toepassing:

Wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit van onze prijzen. Kennelijke (typ)fouten vormen nooit een aanleiding om een contract of bestelling met Sublime Sleep te mogen claimen of te veronderstellen. Sublime Sleep streeft naar een zo actueel mogelijke website. Wij hebben het recht om onze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.